Etkili Çok Taraflılık Yoluyla Daha Güvenli Bir Geleceğe Doğru — Küresel Sorunlar


  • Fikir tarafından Stefan Lofven (stokholm)
  • Inter Basın Servisi

Ukrayna’daki savaşın jeopolitik şok dalgalarından askeri harcamalara, beslenme ve gıda güvenliğine, gezegenimizin yönetimine kadar pek çok önemli gösterge tehlikeli bir yöne doğru gidiyor.

Onları tersine çevirebiliriz ve etmeliyiz. BM Genel Sekreteri António Guterres’in 2021 raporundaki sözleriyle Ortak Gündemimiz‘Bugün yaptığımız veya yapamadığımız seçimler daha fazla bozulmaya veya daha yeşil, daha iyi, daha güvenli bir geleceğe doğru bir atılıma neden olabilir’.

Doğru seçimleri yapmak, mevcut en iyi bilgiye dayalı siyasi irade ve liderlik gerektirir. Bu son yön, SIPRI’nin ticaretteki hissesidir.

Bir ‘havza anı’

77. Genel Kurul oturumunun teması ‘Bir dönüm noktası: birbirine bağlı zorluklara dönüştürücü çözümler’.

Bu iç içe geçmiş zorlukların kanıtları her yerdedir: Pakistan’daki sel, dünyanın her bölgesini etkileyen savaş ve güvensizlik, silah kontrolünün aşınması ve silahsızlanmadaki durgunluk, artan açlık, Covid-19 pandemisini takip eden ekonomik ve politik kargaşa, ve liste uzayıp gidiyor.

Bu birbirine kenetlenen zorluklar bazı ortak özellikleri paylaşır. Sonuçları ve genellikle itici güçleri sınırlara veya ittifaklara saygı duymaz. Belirsizlik ve oynaklık ile karakterize edilirler. Geleneksel politika alanlarını kesme eğilimindedirler.

Bunun net bir anlamı var: Bu gezegende ‘daha yeşil, daha iyi, daha güvenli bir geleceğe’ giden tek gerçekçi yol işbirliğinden geçiyor. Ülkeler, toplumlar ve sektörler küresel zorlukların üstesinden gelmek, gerilimleri ve siyasi kutuplaşmayı bir kenara bırakmak ve kurumlara ve kurallara dayalı uluslararası düzene olan inançlarını yeniden tesis etmek için birlikte çalışmalıdır.

Bu yılın başlarında, Genel Sekreter Guterres beni Nobel Barış Ödülü sahibi ve Liberya’nın eski başkanı Ellen Johnson Sirleaf ile birlikte Etkili Çok Taraflılık Üzerine Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu’nun eş başkanı olmaya davet etti.

Danışma Kurulunun görevi, çok taraflı düzeyde işbirliğinin nasıl geliştirileceğine, öngörülemeyen bir geleceğin zorluklarını karşılamaya nasıl uygun hale getirilebileceğine ve daha sürdürülebilir, barışçıl toplumlara acilen ihtiyaç duyulan geçişe nasıl uygun hale getirilebileceğine dair somut önerilerde bulunmaktır. Bu görevi yerine getirmek için, büyük ölçüde bilime ve uzmanlığa güveneceğiz.

Biyosferin krizini ele almak

SIPRI’lar Barış Ortamı Rapor, karşılaştığımız birbirine bağlı en tehlikeli zorlukları araştırıyor: iklim değişikliği ve diğer çevresel krizlerin, güvenliğin daha insan merkezli yönleriyle iç içe geçmesinin karmaşık ve öngörülemeyen yolları.

Politika içgörüleri sağlamanın yanı sıra, Barış Ortamı rapor, iklim değişikliğinin etkileri ile güvensizliği ve iklim, çatışma ve gıda güvenliği arasındaki etkileşimleri birbirine bağlayan dolaylı yolları belgeliyor ve böylece SIPRI’nin BM barış operasyonlarının iklim değişikliğine nasıl uyum sağlaması gerektiğine dair çalışmalarına devam ediyor.

Biyosfer krizi ancak işbirliği yoluyla başarılı bir şekilde ele alınabilir. Ülkelerin yeşil teknolojileri ve yenilikçi çözümleri paylaşması gerekiyor.

Hayati doğal kaynakları paylaşmanın ve anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözmenin adil yolları üzerinde anlaşmaları gerekiyor. Vermek ve almak gerekir; Bir toplumdaki diğer toplum üzerindeki etkileri azaltmak için yapılan eylem.

Ülkelerin ayrıca yeşil bir geçişin yüklerini, maliyetlerini ve faydalarını dağıtmak için adil yollar üzerinde anlaşmaları gerekiyor. Güney Asya’dan Sahra altı Afrika’ya ve dünyanın dört bir yanındaki Yerli topluluklara, biyosfer krizinin etkilerine karşı en savunmasız olanlar genellikle buna neden olmaktan en az sorumlu olanlardır – bu, en son Pakistan’daki yıkıcı sel tarafından açıkça gösterildiği gibi.

Daha zengin, sanayileşmiş ülkelerin iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmeleri ve en çok etkilenen ülkeleri kayıp ve zararları tazmin etmeleri için açık bir ahlaki durum var. Ancak bunu yapmak için güçlü bir güvenlik durumu da var. Yerelleştirilmiş güvensizlik hızla yayılabilir.

Ulusal güvenlikten ortak güvenliğe

Ortak çıkarlarına yönelik bu tür tehditlere mantıklı bir yanıt, ülkelerin farklılıkları bir kenara bırakıp bir araya gelmeleri olacaktır. Bunun yerine, genel olarak bir bölünme ve militarizasyon yolu izlediler.

Rusya’nın bu yıl Ukrayna’yı işgalinden önce bile bu açıktı. SIPRI verileri, son iki yılda küresel askeri harcamalarda ve ayrıca Avrupa, Doğu Asya ve Okyanusya’ya yapılan silah ithalatında büyük artışlar gösteriyor. Nükleer silahlı devletlerin tümü cephaneliklerini modernize ediyor veya genişletiyor.

Aynı zamanda silah sistemlerinde, teknolojilerinde ve hatta çatışmayı yürütme yollarında da hızlı ve radikal gelişmeler görüyoruz. Yeni, pahalı ve riskli bir silahlanma yarışı sürüyor. Nükleer silahsızlanmaya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ve silahların kontrolüne yeni bir soluk getirmek için acil bir ihtiyaç var.

Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, 1968 Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın (NPT) son 10. Gözden Geçirme Konferansı, ileriye dönük bir anlaşma olmadan sona erdi. Ancak, umut işaretleri vardı.

Konferans, önümüzdeki beş yıllık gözden geçirme döngüsünde üzerine inşa edilecek çok şey üretti. Özellikle, NPT tarafından tanınan nükleer silaha sahip beş ülkenin tümü (Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD), stratejik riskleri azaltmak için önlemlerin gerekliliği konusunda hemfikirdir.

Bunlar önemli adımlar olacak. Ancak en çok ihtiyaç duyulan şey, askeri yetenek yoluyla güvenlik arayışından barış ve ortak güvenliğe yatırım yapmaya doğru bir geçiştir. Bir kez daha, işbirliği anahtar olacaktır.

Kanıt işbirliğini nasıl destekler?

Başarılı işbirliğinin, güvenilir, tarafsız bilgi ve analizlerle desteklenmesi gerekir. Genel Sekreter Guterres’in açıkladığı gibi Ortak Gündemimiz: ‘Şimdi gerçekler, bilim ve bilgi etrafında ortak, ampirik olarak desteklenen bir fikir birliğini savunarak dünyamızı saran “infodemik”e son vermenin zamanıdır.’

Genel Sekreter, ‘gerçekleri, bilimi ve bilgiyi’, korunması herkesin çıkarına olan bir kamu malı olarak doğru bir şekilde nitelendiriyor. Taraflar arasında güven olmadığında bile, tartışma için değerli bir ortak zemin sağlarlar.

Etkili çözümler hakkında bilgi verirler. Başkalarının kurallara uyduklarını ve taahhütlere uyduklarını doğrulamayı mümkün kılarlar. Ortaya çıkan zorluklar ve yakın tehlikeler hakkında erken uyarı verirler.

bu Barış Ortamı Rapor, risklerin ve belirsizliğin yalnızca karşılaştığımız dış zorluklarda değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğe geçişte bunları ele almak için atılan eylemlerde de yattığını vurgulamaktadır.

Bu geçişin, bir belirsizlik ortamında yeni çözümler kullanılarak benzeri görülmemiş bir ölçekte ve hızda gerçekleşmesi gerekiyor. İyi niyetli politikaların kaçınılmaz olarak aksilikler, istenmeyen, beklenmeyen sonuçları olacaktır.

Maliyetlerin faydaları haklı çıkardığına ikna edilmesi gereken taraflar da direniş olacaktır. Geçişi adil ve barışçıl tutmak için iletişim, işbirliği, güven ve beklenmedik risklerle başa çıkmak ve bunları önlemek için rotayı hızla değiştirmek için çeviklik gerekecektir.

Bunun için daha da güvenilir ve doğrulanmış bilgiler üretmemiz ve yaymamız gerekecek. SIPRI bu konuda bir kaynak olmaya devam edecektir.

Değişim fırsatları

BM Genel Kurulu’nun dönüştürücü değişim için oldukça iddialı bir ajandası var. Eylül 2024’te yapılması planlanan Geleceğin Zirvesi, ‘2015’ten bu yana ortaya çıkan veya büyüyen zorluklara somut çözümler üzerinde anlaşmaya varma anı’ olarak faturalandırıldı.

Kasım ayında gerçekleşecek olan 1992 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 27. Taraflar Konferansı olan COP27 ve Aralık ayında çokça ertelenen 1992 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 15. Taraflar Konferansı, gelecekteki güvenliği azaltmak için diğer önemli fırsatlardır. Çok taraflı düzeyde riskler.

Bunun gibi hükümetler arası forumlar ne kadar önemli olursa olsun, birbirine bağlı sorunlarımızla mücadele etme görevi süreklidir ve toplum çapındadır. Çözümlerin çok taraflı, ulusal ve ulus altı düzeylerde gelmesi gerekiyor.

Ve gençlerden Yerli Halklara ve özel sektöre kadar çok çeşitli paydaşları sürece dahil etmeleri gerekiyor. Tüm bunları yönlendirmek için güvenilir bilgi ve uzmanlık mevcut olmalıdır.

Önümüzdeki bu zorlu zorluklarla yüzleşirken SIPRI Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmekten hem gurur duyuyorum hem de gözüm korkmuyor.

SIPRI’nin özgürce erişilebilen, güvenilir kanıtlar, adil fikirli analiz ve seçeneklerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesi, diyalogların toplayıcısı ve uluslararası anlaşmaların ve araçların oluşturulmasına ve uygulanmasına destek sağlayıcı olarak temel misyonu her zamanki gibi önemini korumaktadır. .

Stefan Löfven (İsveç), Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Yönetim Kurulu Başkanıdır.

IPS BM Bürosu


IPS News UN Bureau’yu Instagram’da takip edin

© Inter Press Service (2022) — Tüm Hakları SaklıdırOrijinal kaynak: Inter Press Service

Kaynak : https://www.globalissues.org/news/2022/09/21/31931

Yorum yapın