Hindistan’da Nüfus Sayımı: Şaşırtıcı veri eksikliği Hintlileri incitiyor


Sonraki 130 yıl boyunca, bağımsızlıktan sonra, savaşlar ve diğer krizler boyunca, Hindistan nüfus sayımıyla tarihini korudu – on yılda bir, yüzbinlerce sayım görevlisi, insanların işleri, aileleri, ekonomik durumları hakkında bilgi toplamak için ülkedeki her evi ziyaret ederdi. diğer parametrelerin yanı sıra göç durumu ve sosyo-kültürel özellikler.Kaynak : https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-64282374?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Yorum yapın